Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Actueel.

De huidige ontmoetingsplekken voor ouderen zoveel mogelijk in stand houden!
De energietransitie, woningen&bouwen, veiligheid en sport zijn onderwerpen waar ik mij in de komende tijd voor wil inzetten. Ook jeugd heeft mijn bijzondere aandacht, de jeugd is de toekomst,
Tijdens de Raadsvergadering van 28 juni 2022 werd Raymond Fiscalini beëdigd als commissielid van Het Vechtse Verbond.
Raymond Fiscalini is geen nieuw gezicht binnen de gemeentelijke politiek van de gemeente Stichtse Vecht, vanaf juni 2021, heeft hij als commissielid van Het Vechtse Verbond kennis gemaakt met de lokale politiek.
Tot aan de verkiezingen in maart 2022 heeft hij zich met enthousiasme ingezet om de stem van Het Vechtse Verbond samen met de fractievoorzitter Mieke Hoek in de diverse commissies te laten horen.
Na de verkiezingen is bewust gekozen voor een kleine time out, om vervolgens weer als commissielid voor Het Vechtse Verbond aan de slag te gaan.
Hoe is het om in de lokale politiek actief te zijn?
Het is interessant en complex, zeker in een gemeente als Stichtse Vecht, welke gemeente na een turbulente samenvoeging tot stand is gekomen. Ondanks het feit dat dit feit tien jaar geleden heeft plaatsgevonden, zijn de verschillen tussen de kernen punten van aandacht en voelen niet alle inwoners van de gemeente, verbondenheid en eenheid. Dat is jammer, maar is ook een uitdaging in de complexe materie waar wij als gemeente voor staan. Het vertrouwen in de politiek is niet groot, het is belangrijk om dit vertrouwen terug te krijgen. Dit is mogelijk om vooral tussen de inwoners te staan en samen op te trekken. Reëel zijn naar de inwoners toe over wat wel en niet kan. Niets beloven wat je niet kunt waarmaken of later niet gaat uitvoeren.
Gemeenten zijn ook gebonden aan wet- en regelgeving en afspraken die op landelijk niveau worden bepaald door het Rijk. Ook heeft men rekening te houden met datgene wat in de Provinciale Staten wordt afgesproken.
Hierin een rol te hebben voor alle inwoners is een uitdaging en een grote verantwoordelijkheid.
Hoe ziet u de rol van Het Vechtse Verbond, als kleine partij, eenmansfractie?
Het Vechtse Verbond is inderdaad een kleine partij met een aanzienlijke aanhang in kleine kernen. Daar ligt ook de oorsprong van de partij. Aanspreekbaar, betrokken, open. Het Vechtse Verbond is de afgelopen maanden onder andere actief geweest op het gebied van energie en veiligheid. Wij hebben moties ingediend over de plaatsing van windmolens nabij de gemeentegrens en over een lachgasverbod, beiden aangenomen. Waar een kleine partij groot in kan zijn! Het is de kracht van Het Vechtse Verbond, door de jarenlange ervaring, om op belangrijke items de verbindende schakel te zijn tussen partijen om een goed resultaat te behalen, dat hebben onder andere de genoemde moties uitgewezen.
Het is de ambitie om in de toekomst nog meer een verbond te worden voor alle inwoners, van gemeente Stichtse Vecht. Het Vechtse Verbond is volop in de voorbereiding om in de komende jaren hier inhoud aan te geven . Uw stem zal onze stem zijn in de gemeenteraad!
Samen, verbinden, open en transparant.
Op welke wijze geeft u hier invulling aan?
Zoals in ons verkiezingsprogram werd aangegeven staat Het Vechtse Verbond voor participatie.
Participatie is de kern van onze politiek, Het Vechtse Verbond is aanspreekbaar voor inwoners en zal zich, binnen de mogelijkheden, inzetten om resultaat te behalen.
De huidige ontwikkelingen aangaande de ouderen baart ons grote zorgen, het sluiten van de diverse ontmoetingsplekken is voor Het Vechtse Verbond een belangrijk item. Daarbij moeten wij kijken naar de historische ontwikkelingen die tot deze besluitvorming hebben geleid. In het kader van de “nieuwe bestuurscultuur” moeten alle kaarten op tafel, zodat een open en inhoudelijke discussie mogelijk is om in september tot een goed besluit te komen. De huidige ontmoetingsplekken voor ouderen zoveel mogelijk in stand houden!
De energietransitie, woningen&bouwen, veiligheid en sport zijn onderwerpen waar ik mij in de komende tijd voor wil inzetten. Ook jeugd heeft mijn bijzondere aandacht, de jeugd is de toekomst, daarin investeren op een zo breed mogelijk vlak is noodzakelijk. Verder wijs ik op de nieuwe website van Het Vechtse Verbond ( www.hetvechtseverbond.nl) waar de inwoners onze standpunten kunnen vinden, waar actuele informatie staat, waar vragen gesteld kunnen worden. Ook kunnen inwoners lid worden van Het Vechtse Verbond via deze website, zodat wij samen met de inwoners kunnen werken aan de ontwikkeling van de gemeente Stichtse Vecht tot een gemeente waar alle inwoners zich thuis en betrokken voelen.
Raymond Fiscalini
Commissielid Het Vechtse Verbond


Het Vechtse Verbond in het nieuws.
VAR Nieuws : Voor Het Vechtse Verbond staan de inwoners centraal. LEES MEER
RTV Stichtse Vecht : Het Vechtse Verbond presenteert vol trots kandidatenlist. LEES MEER


Info@HetVechtseVerbond.nl