Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Leefomgeving, wijken & welzijn.

• Een belangrijk aandachtspunt voor Het Vechtse Verbond is een gezonde leefomgeving

• Het Vechtse Verbond zet in op de zorg voor onze openbare ruimten. Te denken valt aan groenonderhoud, hondenpoep, zwerfvuil, veilige fietspaden en trottoirs

• Het Vechtse Verbond vind dat initiatieven van inwoners ter verbetering van de leefomgeving moeten worden ondersteund

• Wijkagenten horen terug in alle wijken en dorpen, zij zijn de oren en de ogen in de wijk, aanspreekpunten

• Het Vechtse Verbond zal inzetten op een aanvulling van het aantal BOA’s voor de handhaving van ergernissen

• Voor Het Vechtse Verbond zijn buurtzorg en wijkverpleging belangrijke pijlers in wijk en dorp

• Met alle middelen moet eenzaamheid bestreden worden, met respect voor eigen keuzes van de inwoners

• Het Vechtse Verbond is voorstander van projecten die de sociale omstandigheden verbeteren voor dorp- en wijkraden

• Stimuleren en ondersteunen van een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten voor jong én oud

• Vrijwilligers verdienen meer maatschappelijke waardering en ondersteuning

• Het Vechtse Verbond verwerpt discriminatie, iedereen gelijk behandelen

• Het Vechtse Verbond is tegen het handhaven van uitgeprocedeerde asielzoekers binnen de gemeente Stichtse vecht

Info@HetVechtseVerbond.nl