Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Sportaccommodaties, beweegobjecten en speelplaatsen.

• Het Vechtse Verbond onderschrijft de missie van de gemeente dat “iedereen moet zijn of haar leven lang kunnen sporten en/of bewegen, in zijn of haar eigen omgeving en binnen zijn of haar eigen capaciteiten”

• Alle initiatieven daartoe, al dan niet in verenigingsverband zullen worden ondersteund

• Voorzieningen daartoe moeten qua kwantiteit en kwaliteit van een goed niveau zijn

• Het achterstallig onderhoud en de vervanging van de sportaccommodaties zal zo snel mogelijk moeten worden opgepakt

Info@HetVechtseVerbond.nl